DVASIŲ IR NEPAŽINTŲ ENERGIJŲ PASAULIS

 

Įprastai mus supa aplinka, pilna įvairių rūšių energijų bei informacijos. Dažnai galime net nepajusti ir nežinoti, kad patiriame informacines atakas arba esame įtakojami mus supančių dvasių. Jos gali veikti mūsų protą, jausmus ir mintis ir paprastai yra sunku atskirti, kur asmeninės mintys, o kur – kažkieno primetamos. Palaipsniui galime būti vis stipriau įtakojami mus veikiančių dvasių ir nesuprasti, kad atitinkamai reaguojame ir elgiamės būtent dėl mums atliekamo energinio – informacinio  poveikio, ar dėl kitų priežasčių.  Ypatingais atvejais, dvasios gali net pilnai užvaldyti žmogų ir perimti proto bei veiksmų kontrolę.

Kvantinės fizikos specialistai vis giliau skverbiasi į sudėtingus energijų verpetus ir žmogaus vietą juose. Sunku paneigti egzistavimą to, kas nematoma, bet patiriama arba juntama ir kas mus įtakoja. Sunku paneigti įvairias sąmonės formas, o tame tarpe ir bekūnę sąmonę arba dvasią. Tokia sąmonė gali sąveikauti su žmogumi ir šis santykis nebūtinai bus pozityvus. Psichologai teigia, kad panašiems incidentams visuomet yra pradžia ir tai – žmogaus sutikimas, leidimas ir įvairios praktikos, kuriomis ne tik leidžiama dvasiai įeiti į save, tačiau ir tokios, kuomet ji kviečiama arba žmogus neprieštarauja tokiai galimybei.

 

Jeigu žmogų prilyginsime informacijos ir energijos talpyklai, bus lengviau suprasti, kad į šią talpyklą prisirenkame ne vien gerų ir reikalingų sėkmingam gyvenimui dalykų. Esame emociškai stipriai įtakojami veiksnių, kuriuos ne visuomet galime identifikuoti vien racionaliu protu. Juos fiksuojame ir savo jutimais, kurie gali būti ir sunkiai paaiškinami arba neturintys loginio pagrindo. Mes galime justi kažką esant šalia, nors apsidairę matome, jog esame vieni,- nuo to mums gali būti lengva arba sunku, galime bijoti ar imtis veiksmų, kurių įprastai nedarytume.

Biblija mini blogųjų dvasių (piktųjų dvasių) apsėdimo atvejus, apie tai kalba ir psichologai, p

sichoterapeutai, kurie įvairiai vadina šį fenomeną, dažnai jį paneigdami ir viską suversdami besireiškiančiai psichikos ligai.

 

Kaip apsėdimo ar kitos negeros dvasios ilgalaikis buvimas šalia įtakoja ar net keičia žmogaus elgesį?

Pirminiame etape žmogus ima jausti niekuo nepagrįstas negatyvias emocijas kitų žmonių, gyvūnų ar kažkokių aplinkybių atžvilgiu. Žmogų veikianti ir įtakojanti dvasia veikia per jo protą ir jausmus, iššaukdama kitokias (neįprastas) reakcijas. Paveikto žmogaus elgesio pokyčius pirmiausia pastebi aplinkiniai, – jie gali sakyti, kad asmuo elgiasi kitaip, nei anksčiau, kad yra sudirgęs, nebesivaldo, reaguoja kitaip, nei jie yra įpratę. Išties pasikeičia ne žmogus, kurį veikia jį užvaldžiusi dvasia, bet prarandama laisva valia. Dažnai kenčiantis asmuo to nesuvokia, tad tuo metu jis negali adekvačiai mąstyti ir vertinti situacijos: viską priima, kaip savo mintis ir sprendimus.

 

Pagrindinis tokios įsiskverbusios ar darančios įtaką energinės esybės tikslas, būti priimtai ir laisvai veikti fiziniame pasaulyje (to be žmogaus kūno dvasia padaryti negali). Dvasios įsiskverbimą patiriančiam asmeniui visuomet išlieka ir yra jaučiamas vienoks ar kitoks nepatogumas, diskomfortas, neatitikimas,- gali atrodyti, kad tai lyg „aš“, lyg ne „aš“. Kartais dvasios kankinamas žmogus gali suprasti, kad pats taip nepasielgtų, tačiau tuo pat metu tai daro. Gali atrodyti lyg kažkas negerai yra su galva,- kyla nebūdingos mintys ir asociacijos, kitokie pojūčiai ir nepažįstamos, iki tol nepasireiškusios reakcijos. Gali atsirasti jausmas, jog iki galo nepavyksta kontroliuoti to, ką daro ar sako.

 

Tai patiriantis sąmoningas žmogus, be abejo save analizuoja, tačiau dažnai nieko konkretaus neranda ir bando sau įteigti, kad viskas yra gerai, kad gal tai nuov

argis, per didelės apkrovos darbe ar moksluose. O gal pavasaris, kai trūksta vitaminų, gal konfliktai su aplinkiniais ar kitos aplinkybės, leidžiančios bent dalinai paaiškinti viduje vykstančius pokyčius.

Teisybės nepripažinimas veda į dar gilesnę sąsają su žmogų vis labiau įtakojančia ir valdančia dvasia.

Mus supančioje aplinkoje dažnai yra dvasių ir jos bando vienaip ar kitaip paveikti žmogaus psichiką, emocijas, nuotaikas. Jeigu lankomės žymiose, ypatingą reikšmę turinčiose praeities vietose, archeologiniuose draustiniuose, pastatuose ir vietovėse, kur vyko reikšmingi istorijai dalykai, sąveikaujate su aplinkoje esančiomis energijomis ir jų palydovais – ten apsigyvenusiomis dvasiomis. Ar tai žinodami tikrai eisite į kankinimų vietas, lankysite objektus, menančius skausmą ir kančią? Ten tikrai nebūsite vieni, tad ar dvasių kompanija jums patiks?

 

 

Apie į žmogų įsiskverbusias dvasias ir tokios intervencijos požymius bei galią išsilaisvinti, rašiau savo knygoje „Aiškiaregė“ (knygos autorė Elė Soul). Apie mirusiųjų įtaką gyviesiems ir nenutrūkstančius ryšius su išėjusiaisiais galite skaityti naujame mano romane „Mirties laikas arba 8 minutės“.

Man labai svarbu skaitytojui parodyti šviesą, kuri slypi už bet kokių sudėtingų situacijų ir kliūčių. Svarbu priminti, kad savyje turime begalinę meilės galią, su kuria galime įveikti pačias didžiausias kliūtis, tad romanai ne tik įdomūs literatūriniai kūriniai, tačiau ir terapija pavargusioms ir kenčiančioms širdims, vienišoms, paliktoms, nusivylusioms ir praradusioms tikėjimą sieloms.

 

Skaitykite romanus „Aiškiaregė“ ir „Mirties laikas arba 8 minutės“ ir tegul jūsų gyvenime bus dar daugiau meilės ir šviesos.

 

Daugiau informacijos apie minimas knygas rasite čia https://aiskiarege.lt/parduotuve/ Knygų pat teiraukitės knygynuose ir internetinėse knygų parduotuvėse.

 

 

Elė Soul, rašytoja