ENERGIJŲ HOROSKOPAS

 

Mus supančios energijos įgaus kryptingą dinamiką, bus ardomos netinkamai funkcionuojančios sistemos.

Palankių rezultatų galime tikėtis tik tose srityse, kur nejaučiame ir nepatiriame pasipriešinimo, negatyvių emocijų, bei nepasitenkinimo vykstančiais procesais ar būdais, kurie naudojami reikiamiems resursams pritraukti.

Mums visiems supančios energijos neš stiprų transformacijos poreikį ir jos realizaciją, tad kas neatitinka ar nepateisina lūkesčių bus neatidėliojant perkeičiama.

Transformuojančios energijos ardys pažeistas ir netinkamai veikiančias fizinio ir viso energetinio – informacinio žmogaus kūno sistemas. Sergantieji, turintys įvairių sveikatos ir psichinių problemų asmenys, jausis blogiau. Taps sunkiau suvaldyti ir harmonizuoti atskirus, greitai besikeičiančius organizmo parametrus, gali išaugti mirčių skaičius. Didės avarijų, traumų skaičius. Ši savaitė bus nepalanki asmenims, kurie turi susikaupusią kritinę negatyvios karmos masę – vyks tos karmos realizacija.

 

Asmeninių santykių erdvėje tikėtina daugiau išsiskyrimų, sudaužytų širdžių, išdavysčių, pažeminimo. Palaipsniui ryškės tendencija, kad bet koks bendravimas, kuris iki šiol buvo dirbtinai palaikomas, irs. Taigi dirbtinumo šią savaitę turėtų mažėti, visose srityse skleisis ir bus išaiškinami slapti bet kokių veiksmų motyvai.

 

Šią savaitę gali augti teroristinių veiksmų tikimybė,- nesutariančioms šalims susikalbėti taps sunkiau,- konstruktyvaus dialogo nebus, stiprės noras įsikišti brutalia fizine jėga, naikinti, kariauti, griauti, sudoroti priešininką ar net šalį panaudojant iki šiol  saugotus ginklus.

 

Šiame energetinės transformacijos etape lengviau imsime energiją iš aplinkos, tad maistas nebebus toks svarbus kaip iki šiol.

Palankiai veiks visa, kas į aplinką ir žmonių santykius įneš ramybę, susitaikymą, harmoniją,- meditacijos, maldos, kūrybos vakarai, menas ir įvairios jo išraiškos priemonės. Gali būti naudingas delsimas ir nedarymas nieko, taip bent nesugriausite to, ką kūrėte iki šiol, išsaugosite aplinkinių pasitikėjimą.

aut. Eglė Gleščinskienė                                                                                                www.kosmoenergetika.lt

NUOTOLINĖS KOSMOENERGETIKOS STUDIJOS. INICIACIJOS Į ENERGIJAS, GEBĖJIMŲ AKTYVAVIMAS

 Teirautis kosmoenergetika@gmail.com