ENERGIJŲ HOROSKOPAS

 

Ši savaitė – virsmo, perėjimo į kitokį darbo bei poilsio režimą, permainų ir sąskaitų suvedimo metas.

Pirmadienis – išskirtinis ir ypač glaudžiai susijęs su gamtos ritmų pasikeitimais bei gyvūnais, intuityviai perimančiais tų ritmų įvairovę bei sąlygas. Ši diena (Rugsėjo 14 d.) gali būti informaciniu langu tarp kartų, kuomet protėvių išmintis, o taip pat įvairios stabdančios ir ribojančios programos persidengia su dabartyje gyvenančiais palikuonimis, o taip pat sklinda ateities kartoms, t.y. dabartinių tėvų vaikams. Tas atsiveriantis informacinis koridorius padeda atkurti kartų balansą, o taip pat perimti arba sąmoningai atmesti vis dar veikiančias ir aktyvais pasąmonės programas bei algoritmus.

Šio informacinio koridoriaus poveikis stipriausiai jausis būtent pirmadienį, tad juo galime patirti ryšį su išėjusiais iš gyvenimo asmenimis, o ypač tais, kurių mirtis buvo per daug ankstyva, staigi arba sąlygota paties žmogaus veiksmų (savižudybių).

Yra tikima, jog šie žmonės negali pasitraukti iš gyvųjų erdvės iki tikrojo, jiems skirto išėjimo laiko, tad avarijose, per nelaimingus atsitikimus ar dėl kažkieno įsikišimo žuvę žmonės, yra užstrigę tarpinėje erdvėje, be galimybės iš jos pasitraukti, kol sulauks tikrojo, iš anksto numatyto jų mirties laiko.

 

Patartina nevaikščioti, nebūti tų žmonių žūties ar mirties vietose, neiti į bauginančias erdves, kapines, tamsius miškus, senas sodybas ir pan., nes ten išaugs tikimybė susitikti ar kažkaip nemaloniai emociškai patirti išėjusiųjų buvimą.

Seni žmonės tikėjo, kad išėjęs anksčiau laiko žmogus, norėdamas, gali savo dvasia susisieti su kažkokiu žemės gyviu – dažniausiai gyvate ar šliužu, tad vertėtų pasisaugoti gyvačių ir bet kokių šliaužiančių roplių, jų elgsena gali būti neadekvati ir daugiau pavojinga ar emociškai negatyviai paveikianti nei įprastai.

 

Šios savaitės energijos susijusios su gamtoje stipriai juntamu skirtingų sezonų virsmu, o tai irgi skatina gyvūnus savaip išgyventi artėjančią transformaciją, judėti į žiemos bei poilsio šaltuoju metu vietas, – dažniau galime susidurti su gyvūnais, kurie gali sudaryti besiblaškančių, pasimetusių ar kitaip nei įprastai besielgiančių gyvūnų vaizdą.

 

Šios savaitės energijos labai intensyviai integruosis į bet kokias komunikacijos sistemas ir priemones, galime savyje jausti, kad kitaip bendraujame, mums tampa svarbūs kiti dalykai nei iki šiol, nebe ten kur lig šiol krypsta mūsų dėmesys.

Savaitės vidurys tinkamas praeitų dalykų įtvirtinimui, rezultatų suvedimui ir galutiniam užbaigimui, nepaliekant likusių galų. Taip pat tai puikus laikas išsivalymui, emociniam išsilaisvinimui ir protėvių programų paleidimui.

 

Patartina pajusti, įsivaizduoti save ne kažkieno primetamoje vietoje, atitinkantį ne tėvų ar mokytojų, vedlių lūkesčius, o lyg visiškai atskirą individą, be išorinės įtakos ir primetamų reikalavimų. Tuomet stebėti savo protą bei jausmus, stengiantis atskirti, užfiksuoti, ką jaučiame, jog turime daryti, jog reikia, privalome ir kitaip neina judėti pirmyn. Būtent taip galima atsekti informaciniu langu į mus plūstančias ir mus veikiančias protėvių, tėvų bei aplinkinių, mums įtaką turinčių žmonių, programas veikiančias mumyse.

Savaitės pabaiga lengvesnė, harmoningesnė, tuo metu jau galime kurti ateities planus, susidėlioti savo darbų prioritetus, susitelkti į veiklą ar kūrybą. 

aut. Eglė Gleščinskienė
www.kosmoenergetika.lt

KNYGA- ROMANAS- AIŠKIAREGĖ

Ieškokite knygynuose ir internetinėse parduotuvėse…