Žiedinis Saulės užtemimas – pokyčių energija

Užtemimo energija – tinkamas metas išsivalymui ir pokyčiams
Birželio 10 d. įvyks žiedinis saulės užtemimas, kuris stipriai įtakos mus visus. Jis bus jaučiamas ir matomas ir Lietuvoje panašiai nuo 13 iki 15 val., užtemimo pikas – 13.43 val. (Lietuvos laiku). Taigi kelios valandos iki tol ir po to – pats sudėtingiausias laikas, kuris turės griaunančią, ardančią, išsklaidančią energiją, o kartu ir suteiks impulsą čia pat gimstančiam kūrybos pradui.
Šis užtemimas dar vadinamas ugnies žiedu, – suprasdami, kad būtent saulė yra mūsų energijos ir galios šaltinis, užtemimo metu jusime pasikeitusias energijas, įprasto jėgų ir energijos antplūdžio nebus, tačiau ugnies žiedo energija intensyviai valys ir degins mumyse tai, ko jau esame pribrendę atsisakyti. Lietuvoje nematysime pilno užtemimo, tad jo poveikis mums bus silpnesnis, tačiau visgi ganėtinai stiprus, iššaukiantis pokyčius ir pribrendusias permainas.

Kadangi užtemimo metu ir saulė ir mėnulis bus dvynių ženkle, jo įtakoje bus kalba, žodžiai, bendravimas, ryšiai, protas, mokslas, sąmonė ir pasąmonė –  šios sritys bus stipriai paliestos užtemimo energijų.

Šią užtemimo energija mes galime panaudoti sau, žinodami kaip ji veikia ir ką galima su tuo padaryti.
Nežiūrint visų rekomendacijų, kurių daug prirašyta internete, svarbiausias patarimas – paleisti tai ką norime paleisti. Užtemimo energijos puikiai padeda išsilaisvinti iš suvaržymų, saitų, blokų, trukdžių ir pan. Tad tiesiog apgalvokime kokie  gyvenimo suvaržymai ypač mums trukdo ir panorėkime, kad jie su šia užtemimo energija išsisklaidytų, išnyktų ir būtų suardyti..

Atkreipkime dėmesį ir į santykius ir bendravimą su aplinkiniais, gal būt jie per daug įtempti, gal būt iš mūsų kažko reikalaujama ar norima, gal esame verčiami elgtis kitaip, nei norėtume – tuomet panorėkime, kad šie sunkumai baigtųsi, kad būtų nutraukta kankinanti situacija ir baigtųsi ilgalaikis lažas.

Kad pastangos būtų sėkmingos, reikalingas susikaupimas, – reikėtų rasti bent kelias laisvas minutes, susikaupti, apgalvoti ką norime suardyti iš ko išsilaisvinti ar ką užbaigti ir mintyse pareikšti, kad tai būtų suardyta su šia užtemimo energija. Kartu įsivaizduokime kaip tai, ką norime suardyti, tirpsta pritemusioje saulės šviesoje, dega likusiame saulės ugnies žiede, sklaidosi ir galų gale išnyksta užleisdami vietą norimiems dalykams. Tai atlikę, svajokime, kurkime norimą viziją, kas mūsų gyvenime atsiranda, gimsta toje išvalytoje mūsų erdvėje, ką į savo gyvenimą pritraukiame, ką gauname.

Aplinkoje dėl šio užtemimo tvyrančios energijos padės mums atlikti šį išsivalymą ir perkeitimą, – netrukus pasijusime geriau, lengviau ir palaipsniui tie dalykai, kurie varžo ir riboja trauksis iš mūsų gyvenimo, o vietoje jų kursis tai ko trokštame, žinoma, jeigu nenuleisime rankų ir tikslingai to sieksime.

Kviečiame geriau pažinti Energijų pasaulį ir mokytis energijų meno