Ar mes išties galime valdyti savo likimą? Ar Kosmoenergetika- tai įrankis suteikiantis ypatingas galias? Ar galime šio metodo išmokti patys ir tuomet padėti sau pasveikti?

 

Kas yra kosmoenergetika? Nuo kada apie ją pradėta kalbėti?

 

Kosmoenergetika- tai naujas kryptingas mokslas, vedantis į Aukso Amžiaus žmonijos savybių įgijimą, galios ir kūrybinio potencialo auginimą, gerovės ir darnos kūrimą. Tai Dvasinio, psichinio ir fizinio tobulėjimo metodų, technikų ir energijų visuma. Tai įrankis, padedantis atskleisti žmoguje slypinčius talentus ir gebėjimus, juos sustiprinti ir išreikšti.

Apie kosmoenergetiką pradėta kalbėti prieš gerus 20 metų. Šio metodo tyrimai vyko Rusijoje ir Ukrainoje, taip pat šios technikos pradininku yra laikomas mokslininkas Vladimir Petrov. Vis dėl to tai buvo tik anksčiau žmonijai perduotų žinių gražinimas per šį mokslininką. Tad Kosmoenergetika labai gilus ir senas mokslas, apjungiantis savyje pačias stipriausias Dvasinio tobulėjimo ir žmogaus gebėjimų vystymo sistemas ir technikas, įvairiomis dalimis ir užuominomis randamas ypač senuose šventraščiuose, mokymuose, įvairių religijos bendruomenių ir krypčių mokymuose.

 

Kokiu principu veikia?

Specialistas kosmoenergetas dirba su subtiliomis ir aiškiai apibrėžtomis Kosmoso energijomis, kurių kiekviena turi savo paskirtį, dažnį ir kitas fizikines charakteristikas. Šių energijų virpesiai geba įsiskverbti į bet kokias žmogaus organizmo terpes, sistemas ir jo subtiliuosius kūnus- jausmų, emocijų, minčių, astralinį, karminį ir kitus kūnus ir keisti ten slypinčią, įrašytą, užkoduotą informaciją ir energiją. Tad sąlyčio su tinkamai parinktomis ir panaudotomis Kosmoso energijomis rezultatas- žmogaus tobulėjimas, keitimasis, sveikimas, stiprėjimas, norimų savybių įgijimas.

 

Ko daugiau kosmoenergetikoje- fizikos ar mistikos?

Čia daug fizikos, kiekviena Kosmoso energija turi savo fizikines charakteristikas, vibracinį dažnį, veikimo diapazoną ir spektrą. Garbingą vietą galime priskirti ir biochemijai- mokslui, nagrinėjančiam žmogaus organizme ar kituose gyvuose organizmuose vykstančias chemines reakcijas- kurias, taikant kosmoenergetikos techniką, iššaukia naudojamų energijų vibracijos ir sąveika organizme. Visa, kas iki šiol nepaaiškinama mokslu, priskiriama mistikos sričiai…

 

Kosmoenergetika ir bioenergetika- tas pats?

Kosmoenergetika- Kosmoso energijų sąveika žmogaus organizme, iššaukiant biocheminius organizmo pokyčius. Svarbi pati priežastis, dėl ko šie pokyčiai vyksta, kas juos sukelia- o naudojant Kosmoenergetikos metodą, šie pokyčiai atsiranda dėl ypatingų naudojamų energijų sąlyčio su žmogaus organizmu. Tad pokyčių priežastis-kosmoso energija ir jos panaudojimas.

 

Kaip bažnyčia vertina kosmoenergetiką?

Ko gero įvairiai. Iš principo bažnyčios doktrinos neneigia, kad gali būti ypatingi stebuklingi išgijimai. Tik ji neaiškina kokiu būdu tai gali vykti. Visa, kas neįrodyta, yra neigiama. O ir  patys stebuklai,  jie turi būti patvirtinti kelių liudininkų. Na, o jeigu išgijimai- tie patys stebuklai nutiktų dėl Kosmoso energijų panaudojimo, dėl specialisto galių ir gebėjimo pritraukti šias gydančias energijas ir jas perduoti sergančiam žmogui? Tas specialistas turėtų būti pripažintas šventuoju, o jo darbai- šventais…

Kiekvienas profesionalus Kosmoenergetikos specialistas labai giliai išpažįsta Kūrėją- vienatinį galios ir jėgos, kūrybos ir meilės šaltinį, tad jokio pagrindo konfliktams su bažnyčia nėra…

 

Ką sugeba kosmoenergetai?

Jie geba prisijungti prie galingų Kosmoso energijų srautų ir šią energiją, pagal poreikį, nukreipti į sergančias žmogaus kūno, sielos ir dvasios vietas. Jie gali šių energijų pagalba įtakoti situacijas, o veikdami priežastinius ryšius- keisti žmogaus reakcijas, požiūrį ir elgesį. Geba aktyvuoti žmoguje slypinčius gebėjimus, padidinti jo energinį potencialą, pašalinti įvairius emocinius, psichologinius, mentalinius, fizinius ir kitokio pobūdžio barjerus, keisti auklėjimo metu įdiegtas ir žmogų ribojančias nuostatas, šalinti įvairių skausmingų patirčių pasekmes…

Kaip galima išmokti valdyti kosmoenergetiką?

Tam reikalingas Mokytojas, profesionalus šios srities specialistas, kuris palaipsniui mokinį įvestų į pažinimo erdvę, padėtų jam keistis, kad žmogaus energinėje struktūroje įvyktų būtini transformaciniai pokyčiai. Tai reikalinga tam, kad aukšto intensyvumo energijos galėtų patekti į žmogaus struktūrą. Įprastai su šiomis energijomis žmogus neturi jokio sąryšio, jokios sąveikos, ir ji iš principo neįmanoma, nes žmogaus energinė struktūra nepraleidžia tokio pobūdžio vibracijų. Žmogus egzistuoja žemesniame vibraciniame dažnyje ir natūraliai visa, kas yra aukščiau jo energinio vibracinio diapazono, yra nufiltruojama, atmetama, nepraleidžiama į žmogaus biolauką. Tik po ypatingo suderinimo ir pokyčių žmogaus energinėje struktūroje tokia sąveika tampa įmanoma. Tai ezoterikoje vadinama iniciacijomis arba įšventinimais. Žmogus su Mokytojo pagalba yra inicijuojamas, įvedamas į šias aukštesnių dažnių energijas ir tik tada prasideda jo sąveika su šiomis energijomis.

 

Ar žmogus savarankiškai, be jokio mokytojo,  gali įsisavinti kosmoenergetiką? Prisijungti prie kosmoenergetinių dažnių?

Kaip jau sakiau, tai be Mokytojo pagalbos neįmanoma. Žmogus gali pats kažkiek įsisavinti teorinę dalį, tačiau be tiesioginio kontakto su energijomis, be iniciacijų visos žinios bus bevertės, nes nebus energijų, kurios padeda, kurios gydo ir su kurių pagalba atliekami norimi pokyčiai. Tad tam būtinai reikalingas Mokytojas.

 

Ar tai- nepavojinga žmogui? O ar patiems  kosmoenergetams nepavojinga kosmoenergetika?

Žmogus mokymo metu įsisavina metodo esmę, taisykles, principus ir laikantis jų, šis metodas visiškai saugus. Profesionalūs specialistai Kosmoenergetai yra įvaldę reikiamas technikas, turi didelį žinių bagažą, praktinius įgūdžius, tad dirba saugiai ir atsakingai. Energijos, su kuriomis įvyksta sąlytis yra sąmoningos, tad jos veikia tik pozityvia linkme, tik gėriui, sveikatai, kūrybai, gerovei ir pan.

 

Iš kur sklinda energija? Kas yra energijos šaltinis?

Tai Kosmoso energijos, šios energijos ir yra šaltinis, prie kurio prisijungiame, kai reikia pagalbos.

 

Nuo kokių negalių gali išvaduoti kosmoenergetika?

Kosmoenergetikos metodas leidžia dirbti visuose žmogaus energinės struktūros lygmenyse, tad šalinami bet kokie visų lygių pažeidimai: fiziniai, emociniai, psichologiniai, mentaliniai, karminiai, dvasiniai…

 

Kiek seansų gali prireikti norint išgydyti žmogų? Kiek žmonių paprastai pasveiksta?

Tai priklauso nuo pažeidimo pobūdžio, nuo to kaip seniai, kiek ilgai jis yra pas žmogų, dėl ko atsirado. Darbo su energijomis metu prisiliečiame prie giliai už bet kokių negalavimų slypinčių priežasčių. Pirmiausia gydomas ne pats sužeistas, negaluojantis organas, o tai sukėlęs išgyvenimas, jausmas, emocija, patirtis. Šalinama bet kokio negalavimo priežastis. Šio proceso eigoje žmogus pats turi keistis, jeigu jis nesipriešina šiam keitimuisi, liga po truputį traukiasi, simptomai silpsta, žmogui grįžta jėga ir energija. Tačiau jeigu žmogus nori pasveikti, bet nesutinka keistis, tada procesas gali įstrigti.

 

Kaip kosmoenergetikoje suvokiamas likimas?

Likimas valdo tuos, kas pasyviai, lyg dreifuojantis laivas, plaukia gyvenimo upe. Štai tada likimas įvairiai mėto tą laivelį, kuris gali patekti į įvairių stichijų šėlsmą, gali skęsti, būti ardomas ir niokojamas.

Žmogus, gebantis prisileisti prie itin stiprių Kosmoso energijų, yra pats savo gyvenimo kūrėjas. Tad jis, turėdamas tokią ypatingą pagalbą, gali pats reguliuoti savo „likimo upės vagą“, gali veikti jo laivelį įtakojančias stichijas, gali keisti plaukimo kryptį ir greitį, pasirinkti tikslą ir tarpinius taškus. Tad jis kuria, o vėliau išgyvena savo kūrybą…

 

Kokiomis savybėmis turėtų pasižymėti žmogus, norintis įsisavinti kosmoenergetiką?  

Geraširdis, atviras, norintis padėti, gebantis mylėti…

 

 Į klausimus atsakė- Eglė Gleščinskienė
LSNR Energetinio gydomojo poveikio komiteto narė
Kosmoenergetikos Magistrė,
Kosmoenergetikos pradininkė Lietuvoje
Kosmoenergetikos Mokymo centro vadovė
https://kosmoenergetika.lt
 
Šaltinis- žurnalas „Būrėja“

 __________________________________________________