fbpx

Teta metodas

Teta metodas – Teta gydymas

 

Teta metodo (ThetaHealing®) pradininkė yra Vianna Stibal. Ji pati atrado ir aprašė,  šį unikalų energinio poveikio metodą, save išgydė nuo ligų, prieš kurias medikai buvo bejėgiai. Po tūkstančių pacientų išgydymo susiformavo pagrindai ir technikos,- dabar tai plačiai pasaulyje paplitęs Energinio poveikio metodas.

KVIEČIAME Į TETA (THETAHEALING) MOKYMUS

Sužinok, kaip tau gali padėti meditacija Teta bangose.

Išmok kaip medituoti ir siųsti užklausas Visatai.

Koks turi būti kreipimąsis į Dievą pagabos?

Ką gali tau padėti atsipalaidavimo pratimai?

 

Stebuklingasis Teta metodas (Teta gydymas)- meditacija Teta bangose

\"\"

Teta Gydymas – tai dvasinė praktika, meditacija, kuri gydo žmogaus sielą, protą ir kūną energetiniame, fiziniame bei DNR lygmenyje. Esant Teta būsenoje, smegenų bangos sulėtėja iki 4-7 virpesių per sekundę ir tai leidžia pasiekti ypatingai aukštą sąmoningumą.

Mokslininkai jau pripažįsta, kad Teta smegenų dažnis mažina stresą, nerimą, skausmą, suteikia gilų poilsį, išgrynina proto aiškumą ir kūrybiškumą, pakelia nuotaiką, atveria galimybes momentiniam išgijimui.

Šioje būsenoje yra įmanoma susisiekti ir dirbti kartu su Kūrėju, su Šaltiniu, Visata, Dievu (pavadinimas priklausomai nuo jūsų dvasinių ir religinių įsitikinimų). Įėję į Teta būseną galime vykdyti galingus gydymus, akimirksniu transformuoti giluminius blokus, šalinti neigiamus įsitikinimus ir patyrimus, pasąmonės ir visos žmogaus Esybės (visuose lygmenyse) traumas.

 

Palaikydami Teta bangų dažnį ir susijungę su Kūrėju, mes akimirksniu galime pakeisti materialinę ir dvasinę realybę. Tad svarbu žinoti kaip medituoti, kaip įeiti į Teta bangas ir išlikti sąmoningu. Koks turi būti teisingas kreipimasis į Dievą pagalbos? Kaip tam gali padėti atsipalaidavimo pratimai? Ką gali ypatinga įpročio galia? Kiek mus įtakoja stiprūs giminystės ryšiai?

Kaip veikia Teta Gydymas (ThetaHealing®)?

Teta Gydymas (Thetahealing) tai darbas su klientu, kuomet yra sąmoningai keičiamas smegenų darbo dažnis ir spinduliuojamų impulsų amplitudė. Meditacijos metu vyksta kreipimasis į Dievą pagalbos- išsakomas prašymas pačiam Kūrėjui. Patenkama į “aukštesniojo intelekto“ būseną, kurios metu yra siunčiama norimų pakeitimų, išgydymų formulė, vėliau stebimi pokyčių, įsitikinimų pakeitimo, išgijimo procesai (per teta specialistą visus pokyčius ir išgydymus atlieka Viso Kas Yra Kūrėjas). Labai svarbu tai, kad bet kokie pasikeitimai vyksta norimuose, pasirinktuose ar visuose keturiuose žmogaus įsitikinimų lygiuose ir net DNR .

 

Teta Gydymas – tai tarsi energinės žmogaus struktūros perkeitimas. Jei žmoguje yra susikaupę daug neigiamų emocijų (jei žmogų vargina nemiga, nerimas, jame susikaupę daug pykčio, kitų kaltinimo, savigraužos arba kaltės jausmo, nenoro prisiimti atsakomybę, baimės ir vengimo keistis ir pan.), pasveikimas gali būti užblokuotas, tuomet tenka padirbėti su tuos blokus sąlygojančiais įsitikinimais, juos paleisti arba perkeisti į pozityvius.

Jeigu žmogus nesipriešina išgijimui, neblokuoja jo savo įsitikinimais ar neigiamomis programomis, tada įmanomas momentinis išgijimas – per kelias sekundes. Teta metodo (Thetahealing) įkūrėja Vianna Stibal savo knygoje “Teta gydymas” aprašo daugybę stebuklingo išgijimo atvejų ir visa tai buvo atlikta per Teta lygmenį susijungus su Kūrėju, perdavus pacientams išgijimo programas.

Kas yra Teta gydymas arba Teta metodas?

Teta Gydymas (ThetaHealing®) – tai proto, sielos ir kūno perkeitimas energetiniame ir DNR lygmenyse.  Tai bendra kūryba su Dievu. Tai kreipimasis į Dievą pagalbos būnant ypatingoje Teta būsenoje. Galima pavadinti, kad tai prašymas- kreipinys į Dievą (Kūrėją) teta bangose, – lyg malda, tačiau su stipriais organizmo performavimo, sveikimo, blokų ar pažeidimų pašalinimo kodais. Tokios sąveikos galimybes dabar patvirtina ir šiuolaikiniai atradimai kvantinės fizikos srityje.

Kaip išmokti Teta metodo (Teta gydymo)?

Norintiems įsisavinti Teta metodą yra organizuojami Teta seminarai arba Teta kursai.

Mokymasis susideda iš sampratos kas yra meditacija, kaip atsipalaiduoti, kaip medituoti, kaip įeiti į Teta bangas ir pasiekti sąmonės aiškumą. Žinome, kad mąstymas gali būti greitas ir lėtas ir visi procesai organizme taip pat mūsų suvokimas gali būti skirtingi, priklausomai nuo smegenų bangų. Gilus atsipalaidavimas pasiekiamas būnant Teta bangose- tai Teta metodo esmė- kad visus išgydymus, perkeitimus ir manifestacijas vykdome būdami Teta bangose esant ypatingam smegenų dažniui.

 

Teta seminarai prasideda nuo Bazinio Teta kurso- tai pažintis su Teta metodu dalyviai jau pačioje šių mokymų pradžioje sužino kaip atsipalaiduoti nuo įtampos, kaip medituoti, kas yra besąlyginė meilė. Bet kokios dvasinės praktikso skatina žmones tobulėti, o šis tobulėjimo kelias, naudojant Teta metodą- tai labai malonus, greitas ir efektyvus procesas, kuomet vyksta intuicijos lavinimas, sveikatinimas, savęs gydymas..  Teta metodas daug daugiau nei kvantinė magija, konsteliacija, hipnozė ar bet kuri emocijų paleidimo technika. Tai praktikoje pasitvirtinęs metodas, susijęs su ketinimo galia, kuomet pozityvus mąstymas, buvimas Teta būsenoje (Teta bangose) bei susijungimas su Kūrėju iššaukia norimus pokyčius.

 Thetahealing® (Teta metodo) mokslai prasideda nuo Bazinio Teta seminaro apie tai daugiau skaitykite čia:  https://kosmoenergetika.lt/seminarai/theta-healing-basic-dna-kursas-kaune/


Vėliau mokiniai kviečiami dalyvauti Pažengusiųjų Teta seminare, kur įgauna dar didesnį profesionalumą, ugdo ir atveria savo gebėjimus, patys patiria kas tai yra gera savijauta, ką gali pozityvus mąstymas, kokia tikroji meditacija Teta bangose. Teta metodas padeda pritraukti į savo gyvenimą energijas svajonių moterims ir svajonių vyrams,- galime manifestuoti norimus santykius, mūsų suvokimui veriasi amžinos jaunystės receptas.

 

Teta seminarai tai ne meditacijos kursai, emocijų paleidimo metodas ar konsteliacija. Tai dvasinė praktika savyje apjungianti visų energinių praktikų visumą. Tai sielos formulė, kurią žinant ir gebant taikyti žmogus gali pritraukti į savo gyvenimą stebuklus. Natūraliai pamirštama kas tai yra nemiga, depresija, nervinis išsekimas- nes žmogus palaipsniui pereina prie aukštesnių vibracinių dažnių, kuriuos tokios energijos nebeišsilaiko. Būnant aukštų vibracijų energijose ligos transformuojasi į sveikatą, pyktis į džiaugsmą, o kančia į laimę.

Žinoma tai yra mokslas ir šio metodo kaip ir kitų dalykų reikia pasimokyti, žinoti jo ypatumus,- tik taip pasiekiamas naujas, kokybiškas transcendentinis mąstymas, norų išsipildymas, pasiekiama trokštama laimė ir meilė. 

Juk mūsų norų išsipildymas to vertas? Vertas pastangų, susitelkimo, saviugdos ir permainų, kurie nutinka mums keičiantis..

Thetahealing® (Teta metodo) mokslai tęsiasi Pežengusiųjų Teta seminareapie tai daugiau skaitykite čia:  https://kosmoenergetika.lt/seminarai/theta-healing-pazengusiuju-dnr-2-kursas-kaune/


Dar didesnio profesionalumo Teta metodo taikyme mokoma seminare Giluminiai kasinėjimai apie tai daugiau skaitykite čia: https://kosmoenergetika.lt/seminarai/theta-healing-kursas-giluminiai-kasinejimai/

 

Bet kurio Teta (Thetahealing ) kurso tikslas- besimokančiojo tobulėjimas, sąmonės pokyčiai, naujų žinių ir gebėjimų įvaldymas, rezonavimas- sąveika su žmogų supančiomis energijomis ir visos Visatos kuriančiąja jėga- Kūrėju.

Darbas su pacientu per Teta bangas

Teta sesijos metu dirbama su paciento pažeidimais, blokais, negalavimais, o jeigu reikia, tai ir su įsitikinimais ar skausmingomis patirtimis, jas išvalant, perprogramuojant, perkeičiant į pozityvias. Teta metodas leidžia itin efektyviai šalinti giluminius pažeidimus, slypinčius žmogaus pasąmonėje bei keisti tokias patirtis lydinčius įsitikinimus. Teta sesijos metu yra ieškoma šių giluminių pažeidimų, gali būti naudojamos įvairios jų fokusavimo, suradimo technikos: kasinėjimas, skenavimas, testavimas, pokalbis, paciento gražinimas į praeitį, pokalbis su jo Aukštesnuoju “Aš” , kreipimasis į Dievą pagalbos ir pan.

 

Sesijos metu specialistas naudoja teta metodą (ThetaHealing®) taip pat kitas įvaldytas Energinės medicinos, Energinio poveikio, Dvasinės chirurgijos, Kosmoenergetikos praktikas.

Suradus esminius pažeidimus jie yra šalinami ir perkeičiami tuose lygmenyse, kur egzistuoja, kur yra įsitvirtinę. Teta sesijos metu dirbama, baziniame, genetiniame, istoriniame (arba praeities) ir Sielos lygmenyse. Per šiuos lygmenis galima pasiekti programas, kurios įtakoja visą kliento giminę ir persiduoda per giminės genus, elgesio programas. Paliečiami giminės ryšiai, jei reikia koreguojamos visas giminės medis. Pasiekiamos ir genetiškai perduodamų ligų priežastys- kiekviena DNR informaciją nešanti molekulė, išvalomas žmogaus giminės medis nuo persiduodančių destruktyvių programų. Vyksta meditacija, perkeitimų paliudijimas ir naujų pozityvių įsitikinimų integravimas.

 

Teta sesijos metu yra įmanomas:

 • ilgalaikių blokų ir trukdžių žmogaus gyvenime pašalinimas,
 • negalavimų panaikinimas ir viso žmogaus organizmo ar pažeistos vietos perkeitimas, atstatymas, sveikatinimas,
 • kenkiančių įpročių pašalinimas
 • charakterio savybių perkeitimas
 • požiūrio, reakcijų į dirgiklius perkeitimas
 • blokų kūrybai pašalinimas
 • naujų jausmų įsisavinimas
 • naujų įsitikinimų, leidžiančių kitaip elgtis ir sąveikauti su aplinka bei žmonėmis, įdiegimas
 • genetinių pažeidimų pašalinimas
 • Sielos žaizdų išgydymas
 • giluminės kančios išsklaidymas
 • išbarstytų Sielos fragmentų susigrąžinimas…

Teta sesija vyksta per Skype arba tiesiogiai atvykus į sesiją numatytu laiku (Kaunas). Paprastai sesija užtrunka 0,5- 1 val. Pokyčiams realizuotis gali būti reikalingos papildomos sesijos.

Ruošiantis sesijai rekomenduojama atsigerti vandens, kad organizme nesijaustų vandens trūkumo. Sesijos metu vyks įvairūs testai ir informacijos nuskaitymas, kad tam nebūtų trukdžių, paciento kūnas neturi būti dehidratuotas (neturi trūkti organizme vandens). Rekomenduojama sesijos metu  šalia savęs turėti vandens.

Visos sesijos metu Teta Gydovas (teta sesijos vedėjas) prieš atlikdamas bet kokius pakeitimus pasiklaus ar sutinkate, kad tokio pobūdžio pakeitimai būtų atlikti, tad pacientas visada galės rinktis, ką jis nori ir yra pasirengęs keisti, o ką dar nori atidėti vėlesniam laikui.

Prieš sesiją patariama apgalvoti, kas labiausiai vargina, su kuo norite kad padirbėtų Teta gydovas sesijos metu.

Apie Teta metodo mokymus skaitykite čia…

 

Teta metodas tau atskleis daugybę dalykų į kuriuos gal būt iki šiol neradai atsakymų:
 • Kaip medituoti?
 • Kas tai- meditacija Teta bangose?
 • Koks teisingas kreipimasis į dievą pagalbos?
 • Kaip tau gali padėti atsipalaidavimo pratimai?
 • Ką gali įpročio galia?
 • Kaip tave veikia giminės medis?
 • Ką gali giminystės ryšiai?
 • Ar nemiga įveikiama?
 • Kaip pasiekti savo tikslus?
 • Kas tai konsteliacija su Kūrėju?..

Dėmesio- tai ne gydymas, ne sveikatos priežiūros ar sveikatinimo veikla, o visiškai alternatyvus darbas su energijomis. Turintiems sveikatos problemų rekomenduojame kreiptis į medikus…

0
  0
  Krepšelis
  Jūsų krepšelis tuščiasGrįžti į parduotuvę