PENTAGRAMA- simbolis ar užkoduota jėga?

 

Daugelis žinome, kad pentagrama- ta senovinis maginis ženklas, penkiakampė žvaigždė.

Pentagrama simbolizuoja ryšį tarp – žmogaus mikrokosmoso ir makrokosmoso- Visatos. Kaip ir žmoguje, taip ir Kosmose slypi ir geri, ir blogi pradai. Skaičius penki irgi turi dvejopą reikšmę. Penki- žmogaus skaičius, nes jis turi penkias galūnes (galvą, dvi rankas ir dvi kojas), po penkis rankų ir kojų pirštus, taip pat penkis pojūčius. Taigi penki- tobulumo simbolis, o kai kuriose tautose laikomas ir meilės skaičiumi.

Pentagrama primena žmogų, išskėtusį į šalis rankas ir kojas. Be to pentagramos viršūnės siejamos su penkiais pasaulio elementais- žeme, vandeniu, oru, ugnimi ir dangaus elementu- eteriu. Šalia pentagramos buvo piešiamos penkios raidės- penki simboliai, pažymintys šias penkias stichijas.

Apie šį stiprų simbolį ir jo reikšmę randama informacijos senovės manuskriptuose, pentagrama čia vadinama „Karaliaus Saliamono antspaudu“.

Masonų tradicijoje ši deganti penkiakampė žvaigždė reiškia mistinį traukos centrą, energiją, kuri skleidžiasi Visatoje. Taip pat ji neša ir išsaugo Karaliaus Saliamono šventyklos ir klestėjimo atspindį, jėgą, galinčią perkelti šią praeityje slypinčią energiją į mūsų realybę..

O štai žymus mistikas, filosofas, matematikas, gyvenęs ir mokęs pasaulio pažinimo paslapčių dar prieš mūsų erą (apie 500 m.pr.m.e.) Pitagoras, pentagramą laikė absoliučiu Visatos simboliu, galinčiu savyje turėti ir skleisti „Auksinio susikirtimo savybes“ arba „Auksines proporcijas“. Žinoma, kad tai suprastume turėtume tyrinėti šio mokslininko darbus, kuriuose jis pentagramos linijas suskirstė į atskirus segmentus, priskirdamas jiems atitinkamas spalvas ir reikšmę, paskui išskaičiavo, kad būtent šis simbolis išreiškia neįtikėtinas ypač harmonizuojančias charakteristikas. Filosofas mokė, kad žinant šį santykį ir jį naudojant bet kokiuose architektūriniuose statiniuose ar daiktuose, galima pasiekti ypatingą, harmonizuojantį tų statinių veikimą. Pitagoras taip pat teigė, kad žemėje esanti Cheopso (Didžioji Gizos Egipto) piramidė, pastatyta vadovaujantis tuo pačiu principu, išlaikant tokią linijų harmoniją, Visatos harmonizuojančių linijų sankirtą-„Auksinę susikirtimo taisyklę“, tad ji irgi žmonėms perduoda tokį poveikį.

Pentagrama gali būti naudojama apsaugai nuo piktųjų dvasių. Ją apvertus gaunamas piktųjų jėgų simbolis, šėtono garbintojų ženklas.

Pats įdomiausias pentagramos paaiškinimas yra magijoje. Turbūt daugelis pastebėjo, kad burtininkės, būrėjos mėgsta nešioti pentagramą, jos žino ir tiki, kad pentagrama suaktyvina jų aiškiaregystės, intuicijos ir proto galias, tad šis simbolis gali padėti laiku ir greitai pasiekti reikiamus informacijos klodus. Tai tam tikros dievybės simbolis, pagal formą primenantis Veneros orbitą. Magijoje pentagrama irgi yra siejama su 5 stichijomis, o taip pat su protu, kuris  yra Valdovas keturiems žemės elementams (žemė, vanduo, ugnis ir oras). Svarbi ne tik pati pentagramos forma, tačiau jos sukūrimas. Pasirodo pentagrama bus ne tokia pati, jeigu ją pradėsime piešti nuo vienos ar kitos vietos. Magijoje naudojama pentagrama yra atliekama tam tikro ritualo būdu ir griežtai laikantis pentagramos piešimo taisyklių. Pažeidus bent kažkokią taisyklę, sumaišius linijų piešimo tvarką ar kryptis, pentagrama netenka savo galios ir nebegali atlikti apsaugos ar proto galių aktyvavimo funkcijų.

Dar viena labai svarbi šio ženklo savybė- jos orientacija. Yra žinoma, kad pentagrama mums padeda veikti su tam tikromis jėgomis, o tas jėgas iškviečia ir kryptį parodo pentagramos smaigalys. Nukreiptas į viršų smaigalys- žvaigždės viršus, padeda pritraukti aukštesniųjų jėgų pagalbą ir atlikti kažkokius veiksmus nešančius gėrį ir kūrybą. Tačiau nukreiptas žemyn žvaigždės smaigalys ne tik nurodo jėgų, su kuriomis dirbsime pobūdį (tamsos pasaulį), tačiau jau automatiškai veikia kaip šių jėgų magnetas- perduoda informaciją tokio pobūdžio jėgoms, kad esame pasirengę su jomis dirbti ir kviečiame jas į pagalbą. Ir ne tik,- nukreiptas žemyn pentagramos smaigalys reiškia neatšaukiamą sutikimą įsileisti šias jėgas. Tad tokie eksperimentai su apversta pentagrama, gali atnešti labai nemalonius, pavojingus ir neprognozuojamus rezultatus.

Pentagrama gali būti naudojama kaip jėgą ir galią suteikiantis simbolis atliekant bet kokį maginį veiksmą ar ritualą. Taip pat šis jėgos ženklas gali tapti labai stipria apsauga nuo blogio. Magijoje šis ženklas naudojamas specialiuose ritualuose, jis gali padėti iššaukti astralinio pasaulio esybes- Prižiūrėtojus, kurie atlieka visą burtininko užduotą darbą. 

Gal būt ne kiekvienas žinome, kad krikščionybėje pentagrama buvo uždėta ir išskaityta ant nukryžiuotojo Jėzaus,- skaičiuojamos penkios jam padarytos žaizdos- pirmoji nuo erškėčių vainiko ant kaktos, ir po dvi ant rankų ir kojų.

Žinoma kad pentagrama buvo naudojama nuo pat žmonijos civilizacijos atsiradimo pradžios. Tad labai tikėtina, kad šis simbolis ir jame slypinti jėga buvo žinoma ir vertinama ankstesnėse žemėje buvusiose civilizacijose…

 

 

Str. parengė 
Eglė Gleščinskienė 
Psichoinformaciologė, Kosmoenergetikos Magistrė 
https://kosmoenergetika.lt/