Individuali Siela ir jos galimybės

 

Kodėl nuolat patenkame į mus netenkinančią situaciją, kodėl kenčiame, sergame ir skurstame? Panašu, kad esame inertiškos asmenybės, savyje kaupiančios begales patirčių. Sunku pripažinti sau, tačiau kone 95 procentus bet kokių mūsų pasirinkimų sudaro ne orientacija aplinkoje, įvertinimas, intuicijos pasireiškimas, vidinis noras ar poreikis, o- loginė, sukauptos informacijos analizė. Būtent šio metodo rezultatas ir yra mūsų kasdieniai veiksmai, tai ko mes “norime” ar ne, ką “mėgstame” ar ne, ko “bijome” ar “išdrįstame” daryti. Esame logikos supančioti robotai, kurie įsivaizduoja, kad patys viską renkasi, kad yra unikalios daug ką suvokiančios asmenybės, kad geba kurti ir modeliuoti naujus pasaulio pažinimo metodus..

Turima daugkartinių gyvenimų, patirčių, būsenų sankaupa, informacinė bazė mumyse lemia bet kokį mūsų veiksmą. Aktualioje situacijoje iškilus klaustukui, automatiškai pasiunčiama užklausa kaip elgtis ir reaguoti šiuo atveju ir mes gauname paruoštą atsakymą, pvz.: ” šito man nereikia, nepatinka, nenoriu skandalų, neįdomu, neapsikrausiu panašiais dalykais..” Reakcija, gavus tokį atsakymą, žaibiška, mes atmetame gautą pasiūlymą, nusisukame, einame toliau savo keliu, stengdamiesi visa tai pamiršti.. 

O kas jeigu ši mumyse esanti informacinė bazė ir yra tas Samsaros ratas iš kurio negalime įšsiveržti. Algoritmas, kuris mus veikia, pateikdamas ribotą suvokimą, nevykusių patirčių analizę ir pan.? Mes- netobuli kompiuteriai, neturime visumos, neturime sėkmingos patirties kažkurioje sferoje, bijome priimti iššūkius, nes iš karto gauname parengtus stereotipus, kaip bus jeigu į tai įsivelsime.. 

Gal galima būtų praplėsti šią mūsų informacinę bazę,- atnaujinti, įsikelti sau ir kitokias patirtis ir rezultatus nešančius “žemėlapius”? Tereikia nedaug, atsinaujinti savo programinę įrangą naujausiais pasiekimais, patirtimis, veikimo būdais ir veikti jau su šia nauja informacine baze. Įsivaizduojate kokio greičio ir efektyvumo tuomet būtų visos žmonijos progresas? 

Filosofas, psichologas, psichiatras C.Jung apie senąją visų mūsų patirtį, pasąmonę ir mus veikiančias jėgas:

„Ir mūsų siela, ir kūnas sudaryti iš atskirų elementų, kurie egzistavo dar mūsų protėviuose. Tai, kas „nauja“ individualioje sieloje, tėra be galo įvairi senųjų sudedamųjų elementų rekombinacija. Todėl ir kūnas, ir siela pasižymi istoriniu charakteriu ir neranda sau tinkamos vietos jokiuose naujuose, tik ką atsiradusiuose dalykuose. Kitaip tariant, mūsų paveldėti bruožai ne visai jaukiai jaučiasi tokiose situacijose. Mes dar toli gražu neatsikratėme viduramžių, antikos ir primityvumo, kaip to norėtų mūsų psichė (siela). 

Vietoj to, mes įkritome į pažangos srautą, kuris mus tuo smarkiau neša į ateitį, kuo labiau mes atitrūkstame nuo savo šaknų. 
Tačiau išsiveržę iš savo praeities, paprastai ją sunaikiname, ir nebelieka nieko, kas mus sustabdytu. Kaip tik šis ryšio su praeitimi praradimas, neturėjimas savo šaknų pagimdė „nepasitenkinimą kultūra“ ir sukėlė tokį skubėjimą, kad gyvenama daugiau ateitimi ir jos chimeriškais auksinio amžiaus pažadais negu dabartimi, kurios mūsų genetinis pagrindas dar nespėjo pasivyti. Nesuvaldomai metamės į tai, kas nauja, spiriami vis didėjančio nepakankamumo, nepasitenkinimo ir neramumo jausmo. Gyvename ne tuo, ką turime, o tuo kas mums žadama ne šiandienos šviesoje, o ateities tamsoje, kur laukiama tikrojo saulės patekėjimo. Nenorime pripažinti, kad kiekvienas geras dalykas turi savo kainą.“ (C.G.Jung)

Naujieji Dvasiniai Mokytojai jau atlieka tokį informacinį perkrovimą. Kaip jūs manote, kas vyksta mokymų ir seminarų, konsultacijų metu, kuomet žmogus gauna tiesioginį kontaktą su Mokytoju (gal būt tai bus paprastas rankos prisilietimas, o gal kažkoks ritualas ar aktas, įšventinimas ar iniciacija)- jo metu yra perduodamos ne tik naujos žinios ar metodai- energetinės vibracijos, bet kartu ir to Mokytojo sukaupta patirtis, būsenos- jo informacijos kodas, kuris praturtina paciento ar mokinio informacinę bazę naujomis galimybėmis, atnaujina ją ir papildo sėkminga patirtimi. Mokinys įgauna žymiai daugiau šansų gyventi sėkmingiau, gražiau, lengviau, nes jo informacinė bazė kiekvienoje situacijoje išduoda kokybiškesnį algoritmą, kaip elgtis konkrečiu atveju. T.y. gaunama programa, nešanti sėkmę, pasitenkinimą, laimę ir pan..

Mes tikrai gyvename Informacijos amžiuje- tik kartais dėl savo ribotų stereotipų suvokiame šią informaciją vien kaip esančią kompiuteriuose arba viešoje spaudoje, leidiniuose. Pagrindinis informacijos aspektas yra mumyse, tai- kiekvieno mūsų informacinė bazė, nuo kurios priklauso absoliučiai viskas (sveikata, gyvenimas, galimybės, kūrybos realizacija, santykiai..)..

 
 
aut. Eglė Gleščinskienė  
Psichoinformaciologė, Kosmoenergetikos Magistrė, Lietuvos sveikos gyvensenos ir natūralios medicinos rūmų Energetinio gydymo komiteto narė  
https://kosmoenergetika.lt/