ZOROASTRIZMO EGREGORAI

MITRA Ištikimybės, tvarkos ir teisingumo dievas

Vidinės Dvasios, Sielos šviesos energija. Irano mitologijoje Mitra-vienas iš aukščiausių, labiausiai garbinamų dievų.

Galingas universalus dažnis. Taikomas visoms galimoms situacijoms, norų ir sumanymų realizacijai. Duoda reikiamas žinias, padeda klostytis palankioms situacijoms, pritraukia reikiamas jėgas į pagalbą, kad situacija spręstųsi norima linkme.

Energijos pagrindas – suvokimas, sąžiningumas, teisingumas, reikalingi sprendimai, teisingi apsirinkimai. Tai Kario, Mokytojo, Pagalbininko energija, nukreipianti bet kokią veiklą teisinga linkme. Gali būti skirta ir valios, sąmoningumo bei tikslo stiprinimui, aiškiaregystės bei vidinės nuojautos ugdymui.

Veikia plačiame situacijų diapazone. Įgalina pastebėti ir suvokti tai, kas anksčiau buvo neįžvelgta. Labai tinka ten, kur reikalinga tvarka, taisyklių laikymasis tiek asmeniniuose, tiek visuomeniniuose reikaluose. Jei kas nors pasielgė neteisingai pagal Visatos dėsnius, šis egregoras, ši energija padeda atstatyti teisybę, žvelgiant iš visa apimančių tvarkos ir teisingumo pozicijų.

Šio egregoro pagalba naudojama asmeniniam tobulėjimui ir norint kažką padėti kitiems. Padeda išsklaidyti iliuzijas ir neteisingą požiūrį ar stereotipus. Gali būti puiki priemonė, pagalba ir apsauga visai šeimai, asmenų grupei, verslui… keičia bet kokios aplinkos energijas, padeda sukurti ir stiprinti reikiamus ryšius, pritraukti norimus įvykius ir žmones.

Nutraukia nekrotinius ryšius, gali būti naudojamas egzorcizmo seansuose.

CHUMO Laimės valdovė

Šis egregoras sulyginamas su Laimės paukštės archetipu – laimės, džiaugsmo, pilnatvės, sėkmės, gerovės energija.

Ši energija prilyginama sėkmingo likimo visagalybei. Tai- klestėjimo, džiaugsmo, grožio, harmonijos ir sėkmės energija. Suteikia tobulėjimo, augimo ir judėjimo impulsą dvasiniame, emociniame, fiziniame lygmenyse. Šis egregoras neša laisvės realizaciją. Padeda spręsti santykių ir bendravimo problemas, skatina norimos krypties asmeninį vystymąsi, dvasinį tobulėjimą. Atsiranda gebėjimas tinkamai orientuotis aplinkoje, erdvėje, skaityti likimo ženklus, pasąmonės simbolius. Padeda bet kokią situaciją pamatyti kitaip ir geriausiu būdu išsprendžia kylančias problemas.

Šio egregoro energija pašalina blaškymąsi, disharmoniją, svyravimus, suteikia natūralų tyrumą. Sustabdo vidinį dialogą, gydo sužeistą ir kenčiančią dvasią.

CHUBBI Vandenų valdovė

Tai transformacijos energija, padedanti pašalinti bet kokius užsistovėjusius dalykus. Turi galią viską išjudinti, suteikti pagreitį, auginti, stiprinti. Suteikia lengvumą, lankstumą. Gydo visas vidines būsenas, įvairius jaudulį ir nerimą, apatiją, kaltę, gėdą keliančius jausmus. Padeda patekti į harmoningą tėkmę, nešančią link svajonių ir lūkesčių realizacijos.

Atnaujinanti, atgaivinanti, atstatanti energija. Tai- suvokimą ir sąmonę plečiantis egregoras, kuris gali ateiti į pagalbą bet kokiose užstrigusiose, nebesivystančiose, varginančiose situacijose.

Atveria vidinį žinojimą ir suvokimą. Dažnai taikoma gydymui, padeda spręsti moteriškos energijos disbalanso problemas. Tinkamai naudojamas- padeda harmonizuoti santykius, pašalinti bendravimo problemas, pamatyti ir suprasti jų atsiradimo priežastis, gydo nuo patirtų nuoskaudų.

Naudojamas vandens pakrovimui, programavimui, vandens struktūros keitimui.

Šis egregoras- puikus pagalbininkas norimiems oro pokyčiams, beprasidedančių gamtos stichijų valdymui, kelionių sėkmei. 

MIRICH Karo dievas 

Šis egregoras- tai stiprybės, galios, kolosalios jėgos ir kryptingo veiksmo energija.

Gali būti puikiu pagalbininku, puikia jėga padedančia tiek kurti, tiek kažką netinkamo ardyti. Gali veikti bet kokia norima kryptimi, t.y. savyje turinti neišsemiamą kažko reikiamo sukūrimo, pastatymo, apjungimo, sustiprinimo galią. Taip pat tai ir griaunanti jėga, galinti savo kelyje nušluoti visa, kas negerai, kas netinka, ką reikia išardyti, sugriauti, sunaikinti, išvaryti.

Padeda bet kokiuose kovos veiksmuose, tinkamai nukreipta ir valdoma- išlaisvina suvaržytus asmenis, dažnai naudojama esant įvairaus pobūdžio apsėdimams- demonų, dvasių ar kitokių kenkiančių esybių išvarymui.

Tai labai unikali energija, gebanti realizuoti skirtingų polių, priešiškų stovyklų vienybę bei harmoniją. Padeda suprasti ir kontroliuoti bet kokią situaciją, skatina priimti teisingą sprendimą. Stiprina valią ir ryžtą, siekiant tikslo. Šio egregoro energija naudojama ir gydymui- fizinio kūno ar atskirų jo vietų stiprinimui, gaivinimui, aktyvinimui.

Pašalina prisirišimus, pajungimus, išlaisvina iš nenorimos įtakos, pergrupuoja jėgas, atnešdamas persvarą kovoje ir rungtynėse.

Gali būti naudojama apsaugai, gynybai nuo bet kokio pobūdžio ir bet kaip besireiškiančių priešų. Suteikia pasitikėjimą, ryžtą, gražina savigarbą, didina energiją, kelia tonusą.

NACHID  (ANACHITA) Meilės valdovė

Senovėje laikyta visos Žemės galingąja dievybe, Žemės Motina, Didžiąją Motina. Susijusi su visomis stichijomis, taip pat ir su dar viena, kitur neminima Meilės stichija. Labai galinga ir stipri, savyje turinti kone visus Žmonijai reikalingus aspektus, iškilusių norų ar poreikių realizavimui.

Tai ir didingoji Irano deivė, identifikuojama kaip  senovės graikų Afroditė, romėnų Diana. 

Šis egregoras tai- derlingumo, vaisingumo, gerovės ir klestėjimo energija. Gimimo ir atgimimo, pasikartojimo ciklų energija. Pritraukia į šeimą, namus, kolektyvą laimę, klestėjimą, gausą, darną ir ramybę.

Dažnai naudojama gydymui. Saugo ir valdo kūdikio pradėjimo ir gimimo paslaptis, gali būti puiki pagalbininkė šalinant nevaisingumo priežastis, gydant bet kokius lyties reprodukcijos sistemos susirgimus, vidaus organus ir jų ligas. Ši galinga dievybė- valdovė Anachita yra moteriškasis gyvenimo ugnies aspektas, išraiška ir realizacija. Lengvina, supaprastina gimdymo procesą, padeda spręsti problemas, susijusias su vaikų auklėjimu. Šalina įtampą ir padeda sugražinti pusiausvyrą bendraujant, renkantis, veikiant. Ši dievybė geba įžiebti Meilės ugnį žmonių tarpusavio santykiuose, stiprina seksualumą, erotiškumą patrauklumą.

Naudojama bet kokiose situacijose, kur trūksta harmonijos, darnos, augimo, klestėjimo, vystymosi. Padeda pritraukti sėkmę, laimę, gydo Dvasios ir Sielos skausmą, moterims padeda įgauti ne tik fizinio kūno grožį ir patrauklumą, bet ir sklindantį vidinį žavesį ir charizmą.

YEDINE Gynėjas 

Galinga ypatingos apsaugos energija, veikia itin kryptingai ir gali apsaugoti nuo ypatingų bet kokio poveikio kenkiančių negatyvių dalykų, tame tarpe ir nuo astralinio pasaulio esybių, kitų dimensijų atstovų.. Gali būti naudojama kelionių metu kaip apsauga, padedanti tapti nematomu priešams ar blogybėms, tykojančioms kelyje.

Harmonizuoja ir ramina esant įvairioms fobijoms ir baimėms. Padeda spręsti vidinius konfliktus, didina atsparumą bet kokiam negatyviam poveikiui, stiprina asmeninę galią, pasitikėjimą savimi.

Šio egregoro energija padeda suvokti savo tikslą, misiją ir būti drąsiam siekiant tai realizuoti. Padeda nugalėti iškilusias kliūtis, sustiprina pavojaus ir norinčių pakenkti žmonių, gyvūnų, esybių, nelaimių nuojautą.

Tai energija transformuojanti saugomo žmogaus energetinę struktūrą į vientisą, stiprią, koncentruotą, kartu išlaisvinanti nuo ydingų stereotipų, taisyklių ir prisirišimų.

MACH Mėnulio dvasia

Tai ypatinga pirmapradė energija, kurios pasireiškimas labai panašus kaip Mėnulio energijos, todėl šio egregoro energija kartais vadinama Mėnulio dvasia arba mėnulio energija. Išties tai ne nuo paties Mėnulio, o atvirkščiai. Žemės palydovas Mėnulis turi dalelę šios energijos ir dabar mums savimi ją primena, įkūnija jos galią.

Tai dvilypė energiją, intuicijos ir pasąmonės procesų energija. Ji stiprina intuityvųjį pasaulio suvokimą ir atveria duris į jo pažinimą. Ši energija geba paruošti ir  įvesti žmogų į sakralinę vidinę pažinimo ir išsilaisvinimo kelionę.

Padeda susigrąžinti dvasios stiprybę, keisti sąmonės būsenas. Gydymui naudojama kaip puiki priemonė esant įvairioms varginančioms būsenoms, nervų ligoms ir sutrikimams, psichiniams negalavimams. Padeda susigražinti sapnus, aktyvina įvairias dvasines praktikas ir technikas.

Šio egregoro energija suteikia puikias priemones įveikti depresiją ir nerimą. Tai kartu ir Magijos karalienė, padedanti įsisavinti, įvaldyti sudėtingas Magines doktrinas ir galias…

DEEN Šventoji ugnis

Ugnies, aktyvumo, judesio, iniciatyvos energija. Suteikia impulsą tam, ką reikia išjudinti iš sąstingio, abejonių, apribojimų ir kliūčių.  Išlaisvina ir pašalina blokus, trukdžius, apribojimus, atveria kelia naujam vyksmui.

Šio egregoro energija padeda stiprinti valią, vidinį pasitikėjimą, drąsą, atneša optimizmą, didina ryžtą. Saugo nuo naujų kliūčių.

Šventoji ugnis atneša kolosalų energijos kiekį, padedanti silpnam ir nepasitikinčiam žmogui tapti aktyviu kovotoju, lyderiu, veikti ir daryti tai, ką parengė, planavo ir nori įgyvendinti. Bet kokią užsistovėjusią terpę, aplinką, žmonių grupę ši energija gali pastūmėti tapti klestinčia, augančia, aktyvia erdve, kolektyvu, verslu.

Didina Dvasios jėga, ryžtą, galią. Ši ugnis – tai kurianti sąmonės ugnis, tad ji įžiebia liepsną ten kur reikia energijos, pagalbos, kūrybos, sąmonės ir greičio.

Dažnai naudojama valant magines programas ir pažeidimus, padeda gydant išsekimo, nuolatinio nuovargio, silpnumo, depresijos būsenoms.

Ir, žinoma, saugo nuo bet kokio blogio, sudegindama jo šaknis, priežastis, kenkiančias jėgas, alinančius ar vampyrinius ryšius..

EŠMA Aistros demonas

Gyvenimo jėgos, aistros, seksualinė energija. Didina seksualinę potenciją, jėgą ir galią, stiprina pasitikėjimą. Suteikia patrauklumą, neįveikiamą žavesį ir trauką, sukuria demonišką aistrą, kuriai sunku atsispirti.

Naudojamas ne tik norint pritraukti sau dėmesį, bet ir nepageidaujamiems santykiams atbaidyti, prievartos ar priekabiavimo sustabdymui.

Galinga energija seksualinės energijos atstatymui ir kaupimui. Naudojamas retai, turi tendenciją labai intensyviai stiprėti, siekia užvaldyti tą, kuris per dažnai naudoja šio pobūdžio energiją.

SRAUŠ Mirusiųjų valdovas

 

Egzorcizmas, nekrotinių ryšių nutraukimas arba sukūrimas.

Stiprus ir efektyvus dažnis, skirtas žemesniųjų pasaulių būtybių išvarymui.

Poltergeiso, įvairaus pobūdžio esybių naikinimui, neregimo triukšmo namuose naikinimui.

Mirties magijos valymui, susijungimui su mirusiaisiais. Informacijos iš mirusiųjų pasaulio gavimui, sandėriai su mirusiųjų pasaulio atstovais. Pavojingas, naudojamas retai.

 

ARCHIMAN Blogio esybė 

Labai stiprus egregoras, nešantis blogį, skirtas kažkokio labai didelio blogio sunaikinimui, kontaktams su tamsos jėgomis. 

Pirkinių krepšelis